Media Sosial

fb  twitter
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2024 SURAT PERINGATAN -PENGHANTARAN SIJIL PNGESAHAN BAKI VOT, HASIL, AMANAH DAN DEPOSIT BULAN APRIL 2024

YBhg. Datuk/ Dato/ Datin/ Tuan/Puan,
 
Dimaklumkan bahawa selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil 1 Tahun 2023 (DEPOSIT), SPANM Bil. 5 Tahun 2023 (VOT), SPANM Bil 3 Tahun 2019 (HASIL), Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP10.4 dan SPANM Bil 4 tahun 2021 (AMANAH) kesemua SIJIL PENGESAHAN BAKI di atas perlu dikemukakan selewat-lewatnya 14 haribulan bulan berikutnya. Berdasarkan rekod Jabatan ini masih tidak menerima SIJIL PENGESAHAN BAKI berkenaan dari pihak PTJ YBhg. Datuk/ Dato/ Datin/ Tuan/Puan dalam tempoh ditetapkan.
 
2. Sehubungan itu kerjasama pihak YBhg. Datuk/ Dato/ Datin/ Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengemukakan SPB tersebut selewat-lewatnya pada 31/05/2024
 
3. Kelewatan atau kegagalan mengemukakan Sijil Pengesahan Baki tersebut akan menyebabkan ketidakpatuhan kepada Arahan Perbendaharaan 143 (b).
 
Maklumat dan surat peringatan adalah seperti dilampiran.

SURAT PERINGATAN SPB VOT  DISINI

SURAT PERINGATAN SPB HASIL  DISINI

SURAT PERINGATAN SPB AMANAH DISINI

SURAT PERINGATAN SPB DEPOSIT  DISINI


Sekian, terima kasih.

Unit Akaun
JANM Johor
16.05.2024