Media Sosial

fb  twitter
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Info Muat Turun Nota Rujukan Kursus / Taklimat / Aplikasi
 • Arahan Operasi JANM Johor 2024
  Bil  Tajuk Muat Turun
   1 Arahan Operasi JANM Johor Bil. 1 Tahun 2024
  Proses Kelulusan Bagi Permohonan Pembayaran Melalui Inden Kerajaan
   Muat Turun
  2. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 2 Tahun 2024

   
  3.

  Arahan Operasi JANM Johor Bil. 3 Tahun 2024

   
  4. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 4 Tahun 2024

   
  5. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 5 Tahun 2024

   
  6. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 6 Tahun 2024

   
  7. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 7 Tahun 2024

   
  8. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 8 Tahun 2024

   
  9. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 9 Tahun 2024

   
  10. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 10 Tahun 2024

   

 • Arahan Operasi JANM Johor 2023
  Bil  Tajuk Muat Turun
   1 Arahan Operasi JANM Johor Bil. 1 Tahun 2023
  Penyelarasan Kod Vendor Bank Bagi Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan
    Muat Turun
  2. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 2 Tahun 2023
  Permohonan Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan
   Muat Turun
  3.

  Arahan Operasi JANM Johor Bil. 3 Tahun 2023
  Tindakan Mengunci Masuk Dengan Tepat Maklumat Arahan Pembayaran Di Sistem iGFMAS Bagi Pembayaran Di Bawah AP58(a)

   Muat Turun
  4. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 4 Tahun 2023
  Maklumat Sistem Online Billing Agensi Pukal
   Muat Turun
  5. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 5 Tahun 2023
  Penghantaran Sijil Pengesahan Baki Vot, Baki Terimaan Hasil, Baki Amanah dan Baki Deposit
   Muat Turun
  6. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 6 Tahun 2023
  Tempoh Proses Pembayaran Di Peringkat Pusat Tanggungjawab dan Pejabat Perakaunan
   Muat Turun
  7. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 7 Tahun 2023
  Had Kekerapan Penggunaan One Time Vendor (OTV) Di iGFMAS
   Muat Turun
  8. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 8 Tahun 2023
  Penggunaan Satu Akaun Bank Sahaja Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam (Kod Vendor Employee) Melalui Modul Human Capital Management (HCM) Dan Modul Account Payable (AP)
   Muat Turun
  9. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 9 Tahun 2023
  Senarai Semak Pemantauan Operasi Pusat Tanggungjawab (PTJ), Pejabat Pemungut dan Pusar Pembayar Gaji
   Muat Turun
  10. Arahan Operasi JANM Johor Bil. 10 Tahun 2023
  Penyeragaman Penggunaan Kod Akaun (Carta Akaun Akruan - CAA), Perihal dan Modul Bayaran
   Muat Turun
 • Nota Kursus
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 (Nota Kursus) Dasar, Prinsip & Perancangan Perolehan  Muat Turun
   Muat Turun
   Muat Turun
  2 (Nota Kursus) Kaedah Perolehan Pengenalan  Muat Turun
  3 (Nota Kursus) Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan  Muat Turun
  4 (Nota Kursus) Kaedah Perolehan Sebutharga & Tender 2017  Muat Turun
  5 (Nota Kursus) Perolehan Sebutharga & Tender  Muat Turun
  6 (Nota Kursus) Pengurusan & Pentadbiran Kontrak  Muat Turun
  7 (Nota Kursus) SPRM Integriti  Muat Turun
  8 (Nota Kursus) SPRM Rasuah  Muat Turun
  9 (Nota Kursus) Penyesuaian Akaun Hasil  Muat Turun
  10 (Nota Kursus) Pengenalan Kepada Pelaksanaan e-Payment  Muat Turun
  11 (Nota Kursus) Slide eTerimaan Kursus Generik  Muat Turun
  12 (Nota Kursus) Tatacara Terimaan Dan Hasil Manual  Muat Turun
  13 (Nota Kursus) Slide Pengauditan 2017 - Peserta  Muat Turun
  14 (Nota Kursus) Slide Taklimat Pemusnahan 2017 - Peserta  Muat Turun
  15 Jurnal Sistem Bayaran  Muat Turun
  16 Pengurusan Perbelanjaan dan Bayaran  Muat Turun
  17 Pengenalan Perakaunan Bayaran Kerajaan  Muat Turun